NA CO SI DÁT POZOR PŘI KOUPI STAVEBNÍHO POZEMKU?Na obecní úřady se lidé často obracejí s dotazy na vyhlédnutý pozemek, na kterém si chtějí postavit svůj vysněný dům. Nutno říci, že pokud nemají relevantní informace odjinud, dělají dobře, přestože by bylo efektivnější obracet se přímo na kompetentní orgány, v první řadě na místně příslušný stavební úřad a katastrální úřad. Koupě stavebního pozemku totiž není vůbec srozumitelnou záležitostí a nemálo čerstvých vlastníků bylo, je a bude konfrontováno s tvrdou realitou toho, že si na svém novém pozemku buď nepostaví vůbec nic, postaví zcela jiný dům, než měli v plánu nebo je čeká dlouhodobý, ne vždy příjemný, technicky a/nebo administrativní proces.


Základní rada zní: nedejte pouze na sdělení a ujišťování prodávající strany!!!

 1. Prostudujte si územní plán obce nebo o to požádejte někoho, kdo se v územním plánování orientuje (plán bývá na jejích webových stránkách).         V něm zjistíte:
  a. zda je pozemek skutečně určen k rezidenční zástavbě
  b. co lze na tomto konkrétním pozemku postavit (na jaké maximální ploše vzhledem k velikosti pozemku, jaký tvar střechy, atd.)
  – pozor, toto vše je obcí regulováno!!!
  c. zda se pozemek nenachází v záplavové nebo ochranné zóně

 2. Věnujte pozornost inženýrským sítím
  a. pokud pozemek nemá zkolaudované inženýrské sítě, zjistěte si na stavebním úřadu předpokládaný termín kolaudace
  b. pokud pozemek nemá inženýrské sítě vyvedené na pozemek, konzultujte další postup se stavebním úřadem (zda a za jakých podmínek se tak
      může stát). Stavební úřad bude posléze jejich přivedení schvalovat a povolení vám udělit, z různých objektivních důvodů, nemusí. 

 3. Zajistěte si vlastní hydrogeologický, geologický a radonový průzkum nebo si alespoň jeho výsledky pro okolní domy zjistěte na stavebním úřadu nebo u jejich majitelů

 4. Je možné také stavební úřad požádat o územně plánovací informaci, což je předběžné vyjádření stavebního úřadu k vašemu konkrétnímu stavebnímu záměru (vyjádření k hrubému plánku domu na příslušném pozemku)

 5. A na závěr jedna netechnická, avšak zcela zásadní rada…     
  Nikdy nekupujte pozemek, aniž byste předem viděli jeho kompletní a zcela aktuální list vlastnictví. Ten získáte za poplatek na katastrálním úřadu (případně na jeho internetových stránkách) nebo na pobočce Czechpointu. Na listu vlastnictví totiž přesně zjistíte:
  a. zda pozemek prodává jeho skutečný majitel nebo, nedej bože, někdo, kdo k tomu nemá žádné oprávnění.
      Zákonem oprávněný zástupce musí být vybaven úředně ověřenou plnou mocí nebo platnou zprostředkovatelskou smlouvou (v případě realitní
      kanceláře)
  b. zda nejsou s pozemkem spojena zásadní omezení (zástavní právo, věcná břemena, atd.)                                                                                                                            

Hodně zdaru při výběru vytouženého místa k bydlení vám přeje,

Vilma


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů