Bydlení ve vlastním? Státu navzdory…Prognózy hovoří o tom, že ani v příštích letech nebude, zejména v Praze a Brně, dostatek bytů, a proto nelze počítat s poklesem jejich cen. Člověku se nechce věřit, že by to bylo až tak strašné. Kde všichni bydleli doteď? Jsme jen tolik rozmazlení, že skutečně potřebujeme více bytů než generace před námi? Jak je možné, že nestačí to, co stačilo dříve?

K nalezení odpovědi se pojďme na problematiku podívat v demografických a trochu i politických souvislostech.  Co že se nám to na trhu, už nějakou dobu, děje?

POPTÁVKA ROSTE, ZATÍMCO NABÍDKA KLESÁschéma.jpg                                  Pěkně se nám to nasčítalo, viďte? ????

Chybějící tisíce bytů (zejména menších rozměrů, které odpovídají trendu malých domácností) jsou, v první řadě, důsledkem dlouhodobého zanedbávání kroků souvisejících s demografickým vývojem ze strany státu. Pro zjednodušení a přiblížení se podívejme jen do bezprostřední minulosti. Mezi lety 2006 – 2016 klesla sňatkovost o 5%  (na cca 48%, přičemž absolutní pokles se zastavil v roce 2013), o cca 2,5 roku se zvýšila střední délka života a rozvádí se 45 – 50% manželství. Mezi lety 2011 – 2016 se zvýšil počet obyvatel Prahy o 33 000 lidí, okresů Praha-východ a Praha-západ pak o dalších 36 000 lidí.

Při pohledu do vzdálenější minulosti zjistíme, že ani socialistické zřízení, navzdory podpoře družstevního bydlení, vyvlastňování pozemků v kombinaci s více než dostupnými cenami svépomocně stavěných bytů a státním půjčkám na bydlení, dostatek bytů nezabezpečilo. Přesto se, v této éře, stavěl ročně dvojnásobek bytů oproti dnešku.

Je zapotřebí vědět, že současná státní koncepce bydlení v žádném případě nepovažuje za prioritu vlastnické bydlení. A proto se budu věnovat v dalších řádcích zejména jí – vše ostatní se od ní totiž odvíjí. K dostatku bytů „nasměrovává svou pozornost“ jinou cestou. Proč neříkám směřuje, nýbrž používám pojem pro budoucí akci? ???? Pojďme se na to podívat… Schválně, jestli také získáte pocit, že je to na dlouho…????.

Současná tvorba státní koncepce bydlení spadá hned pod několik resortů, cituji (a poté ještě několikrát) Usnesení vlády Ćeské republiky ze dne 27. července 2016 č. 673 O koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidované): „Kompetence Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti bydlení sice formálně zůstávají potvrzovány, avšak zejména v oblasti právní úpravy nájmu bytu, správy bytového fondu (především ve vztahu ke společenstvím vlastníků jednotek a k bytovým družstvům), sociálního bydlení, energetických úspor atd. a parciálním ovlivňováním ad hoc návrhy jednotlivých ministrů dochází k narušování fungování koordinačního centra politiky bydlení. Priorita Posílení úlohy obcí v bytové politice, také trvá, dosud nedošlo k přesnému vyjasnění úlohy obcí v oblasti bydlení.“ *. Dlouhodobě přitom neexistuje shoda na realizaci koncepce, a to ani v intencích definovaných priorit, kterými jsou aktuálně dostupnost (zejména tlak na rozšíření nájemního bydlení), stabilita a kvalita (rozuměj dostatečná): „Priorita Zvýšení dostupnosti bydlení pro cílovou skupinu trvá, dosud není plná shoda na jeho řešení, zejména pokud se jedná o úlohu obcí a státu.“**

Příslušný, aktuálně platný, dokument shrnuje situaci v polovině roku 2016 následovně: „Z výše uvedeného vyplývá, že cíle a priority Koncepce bydlení ČR do roku 2020 se nepodařilo naplnit ani přes splnění stanovených úkolů. Jejich řešení se tak stává součástí nově navrhovaných priorit a úkolů. Jedná se zejména o respektování koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti bydlení, legislativní záměry, které byly částečně naplněny novou právní úpravou, která však otevírá řadu souvisejících legislativních problémů k řešení, kterými se musí nadále politika bydlení zabývat.“.***

Redefinovaná koncepce si udržuje priority (s důrazem na oblast sociálního bydlení a jeho investiční & legislativní podpory, (finanční) stability institucí, definici postavení Státního fondu rozvoje bydlení, rozšíření ekonomicky dostupného bydlení univerzálního designu, systémovou revitalizaci sídlišť, snížení energetické náročnosti současných i budoucích budov, stabilizaci legislativního prostředí a úpravu problematických právních norem:Tato rozsálá a vysoce odborná činnost, představující analýzu nové právní úpravy v prostředí, kdy ani sami autoři kodexů nejsou jednotní při jejím výkladu, bude vyžadovat značnou erudovanost a právní znalosti z oblasti teorie práva v jeho různých odvětvích.“****

Ano, správně, vlastnické bydlení a jeho výstavbu v prioritách nenalezneme.  A, u aktuálně levicově nasměrovaného státu, to vlastně ani nečekáme. Nicméně, faktem zůstává, že poptávka existuje a, dle kvalifikovaných předpokladů, ani v roce 2030 nebude v Praze či Brně dostatek odpovídajícího bydlení pro ty, kteří budou chtít žít s průměrným příjmem ve vlastním.  

 

Zdroj dat, inspirace, citace:

  • Milan Roček, Lukáš Makovský, RE/MAX Convention
  • Český statistický úřad
  • *,**,***,****Usnesení vlády Ćeské republiky ze dne 27. července 2016 č. 673 O koncepci bydlení České republiky do roku 2020 (revidované)